Nghiệp vụ Thư viện

Số Cutter

(09/10/2017 03:11:29)

Thuật ngữ “số Cutter” được dẫn xuất từ tên Charles Ammi Cutter, người đã hình thành ý tưởng sử dụng những kí hiệu chữ và số để sắp xếp sách theo thứ tự chữ cái đối với môt môn loại đã cho

Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện

(18/11/2015 01:40:09)

Đối với các thư viện đại học chính là chức năng cung ứng chính xác, đa dạng, cập nhật, kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu cho giảng viên và sinh viên trong yêu cầu cao của tiến trình nghiên cứu và tự học theo đúng tinh thần mới của giáo dục đại học đương thời

Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện

(18/11/2015 01:41:14)

Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu

Định giá dịch vụ thông tin – thư viện

(18/11/2015 01:42:43)

Trong lý thuyết marketing, giá là một thành phần của marketing mix cùng với sản phẩm, phân phối, khuyến thị, nhân sự và qui trình (dành cho dịch vụ)

Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên

(18/11/2015 01:45:14)

Phát triển các dịch vụ thư viện là mục đích sống còn của thư viện. Trước sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông, ngày càng nhiều người dùng thư viện đã có khả năng truy cập từ xa vào các nguồn tin trên Internet

Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam

(18/11/2015 01:47:04)

Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện

(18/11/2015 01:49:31)

Sở hữu trí tuệ (Intellectual property) xuất hiện từ thế kỷ thứ XV tại những nước có các ngành công nghiệp sang tạo nhằm mục đích quản lý việc sao chép các sáng chế, các biểu tượng định dạng và các hình thức sáng tạo khác

Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp

(18/11/2015 01:51:16)

Hiện nay, công tác đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam phát triển hơn bao giờ hết cả về số lượng các cơ sở đào tạo cũng như nội dung chương trình đào tạo

Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện

(18/11/2015 01:52:50)

Ngay khi mới ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất quan tâm tới công tác sách báo và thư viện. Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thư viện trong thời gian qua.

Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay

(18/11/2015 01:54:14)

Trong những năm gần đây, chuẩn hoá đã được coi như là một yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng, hiệu quả của bất cứ một lĩnh vực hoạt động nào. Trong lĩnh vực thư viện-thông tin, chuẩn hoá cũng đã được nhìn nhận là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho các thư viện và cơ quan thông tin đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế.

Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam

(18/11/2015 01:57:16)

Trong công tác thông tin – thư viện (TT – TV) hiện nay, thường hay nói về chuẩn hoá và hội nhập… Nói chuẩn hoá là nói tắt của thuật ngữ “tiêu chuẩn hoá”.

Bàn về phí đối với các dịch vụ thư viện

(18/11/2015 01:59:26)

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ...

Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam

(18/11/2015 02:04:24)

Vấn đề “thống nhất và chuẩn hóa” về tổ chức và nghiệp vụ của thư viện Việt Nam đã được các nhà lãnh đạo Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nêu lên khá sớm, từ những năm cuối của thế kỷ trước.

Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

(18/11/2015 02:07:33)

Trường đại học cần giúp sinh viên thu nhận những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất và chủ yếu dạy cho sinh viên biết cách học, cách tư duy sáng tạo thì mới có thể thích ứng với mọi tình huống trong thị trường lao động và trong đời sống xã hội khi ra trường…

Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại

(18/11/2015 03:10:01)

Trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, kinh tế nước ta có bước tăng trưởng khá, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt, công tác thư viện cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển.