Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội - Thông báo

Thông báo về việc xử lý rác thải y tế

(31/03/2017 10:19:00)

Để công tác vệ sinh môi trường học đường, Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện chuyên nghiệp, Nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh và xử lý rác thải sinh hoạt

Thông báo Hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ 2 cho sinh viên

(31/03/2017 10:19:47)

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trình độ tiếng Anh cho sinh viên Chương trình tiên tiến, đồng thời lan tỏa các hoạt động của Chương trình tiên tiến đến sinh viên các hệ đào tạo khác trong toàn Trường.

Thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh liên thông và VB2 ngành YHDP năm 2015

(16/11/2015 10:23:24)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh Điều dưỡng liên thông, YHDP liên thông và Văn bằng 2-YHDP năm 2015.