24/07/2021

THƯ VIỆN THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TRUY CẬP ĐỌC TÀI LIỆU SỐ ONLINE

Do tình hình dich bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo nhu cầu học tập và tìm kiếm tài liệu của các bạn sinh viên, học viên trong thời gian nghỉ tại nhà không bị gián đoạn. Thư viện Đại học Y Hà Nội hướng dẫn các bạn sinh viên, học viên truy cập đọc tài liệu số online như sau: 

http://thuvien.hmu.edu.vn/pages/cms/news.aspx?wpid=StaticRender&did=202011160418580eb3fec7-fdbb-498f-a9b5-1781c8bb39ab

Trân trọng cảm ơn!