05/04/2018 10:56:34

Thư của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội gửi các Bác sĩ Nội trú bệnh viện

Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng Trường ĐHYHN