05/04/2018 10:45:16

Thông báo về việc sử dụng phòng học nhóm

TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THƯ VIỆN

                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                     THÔNG BÁO

                                                                    (V/v sử dụng phòng học nhóm)

     Thư viện cung cấp các phòng học nhóm với không gian thoáng mát và yên tĩnh cho tất cả độc giả là cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà Trường có nhu cầu trao đổi, thảo luận các chủ đề, bài tập lớn, đề tài nghiên cứu khoa học theo nhóm.

       HS - SV đăng ký thời gian học nhóm, lập danh sách sử dụng phòng học nhóm (theo mẫu của Thư viện) trực tiếp tại quầy Thủ thư Tầng 3 Thư viện.

                                                                                                                            Hà Nội, Ngày 16 tháng 11 năm 2017

                                                                                                                                               THƯ VIỆN