05/04/2018 10:44:25

Nội quy phòng học nhóm Tầng 3 Thư viện

1. Sinh viên và học viên đăng ký thời gian học nhóm, lập danh sách sử dụng phòng học nhóm (theo mẫu của Thư viện) trực tiếp tại quầy Thủ Thư.

2. Trưởng nhóm xuất trình thẻ và nhận bàn giao trang thiết bị và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trong thời gian nhóm học tập tại phòng học. Kết thúc buổi học trưởng nhóm bàn giao lại các trang thiết bị cho Thủ Thư và nhận lại thẻ.

3. Độc giả để tư trang, vật dụng đúng nơi quy định, không mang đồ ăn, nước uống có màu vào phòng học nhóm.

4. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản, giao tiếp lịch sự, thảo luận sôi nổi nhưng không quá ồn ào làm ảnh hưởng tới các nhóm khác.

5. Độc giả mượn sách của Thư viện, sau khi đọc xong phải trả tài liệu về đúng nơi quy định.

6. Mọi hành vi vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.