Lịch làm việc

1. Phòng đọc tự chọn tầng 2 - Phòng 207:

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (Thứ 2 - Thứ 7)
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7)
- Buổi tối từ 18h đến 22h00 (Thứ 2 - Thứ 6)

2. Các bộ phận khác:

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6)