Hướng dẫn đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), tìm luận văn, luận án, bài báo quốc tế... Độc giả có nhu cầu xin điền vào Bản đăng ký tại chỗ và gửi cho cán bộ phụ trách Phòng Đọc.

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ:

CN. Nguyễn Thu Trang - SĐT: 0904223803

Email: thuviendhy@hmu.edu.vn