Phòng Đọc

Gồm các loại tài liệu như Luận văn, luận án, Sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài, báo, tạp chí... tại phòng Đọc - tầng 2

1. Quy định chung:

- Bạn đọc đến thư viện đọc tài TLTK tại phòng Đọc.

- Tài liệu tham khảo (TLTK) được phục vụ theo phương thức Mở tại phòng đọc, có sử dụng hệ thống an ninh tự động (camera, cổng từ, thiết bị từ tính…).

- Mọi tài liệu trong phòng đọc đã được cài chip từ bảo vệ, việc tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng mà chưa làm thủ tục ghi mượn tại bàn quầy (khi qua cổng từ bị phát hiện) sẽ bị xử lý theo quy định của Thư viện.

2. Sử dụng tài liệu tham khảo, luận văn, luận án:

- Thư viện căn cứ vào nhãn tài liệu trên gáy sách để sắp xếp tài liệu trong kho sách. Mã trên gáy sách là số đăng ký các biệt (mã xếp giá) thể hiện là số báo danh của tài liệu trong thư viện. Ký hiệu này thể hiện loại hình tài liệu, hình thức kho, địa điểm kho

Ví dụ: ĐL: Ký hiệu luận văn, luận án

 ĐVA: Sách tại phòng đọc, tiếng Việt, khổ sách nhỏ

 ĐLB: Sách tại phòng đọc, tiếng nước ngoài, khổ sách trung bình...

Sau khi tra cứu và có mã đăng ký cá biệt, trong kho mở có bảng chỉ dẫn gắn tại đầu mỗi dãy giá tài liệu sẽ cung cấp thông tin về loại tài liệu. Sách được xếp theo thư tự tăng dần của số đăng ký cá biệt đới với luận văn, luận án và xếp theo chủ đề đối với sách tiếng Việt, sách nước ngoài.

- Bạn đọc nên tra cứu trên máy (sử dụng module OPAC) để biết thông tin về tài liệu cần tìm trước hoặc có thể lựa chọn tài liệu trực tiếp trên giá.

- Mỗi lần mượn đọc tối đa 03 tài liệu và đọc xong trả tài liệu lại mượn tài liệu khác. Khi làm thủ tục ghi mượn, bạn đọc có trách nhiệm kiểm tra tình trạng của tài liệu, tem nhãn, mã vạch dán trên bìa sách... trước khi ra khỏi phòng.

- Bạn đọc đăng ký photocopy với cán bộ thư viện đối với những trang tài liệu cần và mức giá photocopy theo đúng qui định trong đề án của Thư viện đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Bạn đọc mượn TLTK trong Phòng Đọc sẽ được ghi mượn, trả bởi cán bộ thư viện thông qua hệ thống mã vạch hoặc máy ghi mượn tự động (khi đọc tài liệu tại phòng 320).

3. Sử dụng báo, tạp chí:

- Bạn đọc có thể lựa chọn tạp chí trực tiếp trên giá.

- Các tạp chí được sắp xếp theo từng chuyên ngành, theo năm, tập, số. Những tạp chí được đóng thành tập để thuận tiện cho việc tìm kiếm và bảo quản.

- Tạp chí sau khi sử dụng xong phải được trả lại đúng nơi quy định.

* Sử dụng Báo ngày:

- Bạn đọc có thể mượn báo hàng ngày tại quầy thủ thư.

- Báo ngày được phục vụ theo phương thức Mở.

- Bạn đọc lấy báo ra khỏi quầy và đọc. Sử dụng xong phải mang trả lại tại quầy thủ thư.