Quá trình phát triển Thư viện

I. Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3 Khu Ký túc xá 15 tầng, trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

II. Lãnh đạo Thư viện:

     ThS. Phi Thị Lệ Hằng: Trưởng phòng.

     ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Phó Trưởng phòng.

III. Lịch sử phát triển:

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội. Trải qua gần 120 năm hoạt động, Thư viện đã từng bước xây dựng và phát triển bền vững thực hiện chiến lược chung của Trường Đại học Y Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và là địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên của Nhà trường.

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội trước đó là thuộc Đại học Y-Dược khoa Việt Nam. Nhiệm vụ chính là phục vụ đào tạo bác sĩ, dược sĩ và các chuyên gia cao cấp về Y học, Dược học cho nền Y tế Việt Nam và Đông Dương. Trụ sở ban đầu là ở số nhà 13 phố Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Năm 1962 Thư viện trường Đại học Y Hà Nội chia tách ra làm hai. Phần lớn cơ sở vật chất và nhân lực chuyển sang Thư viện Y học Trung ương nay là Viện Thông tin Y học Trung ương do Bộ Y tế quản lý. Phần còn lại trở thành Thư viện do Trường Đại học Y Hà Nội quản lý.

Năm 1980 cơ sở chính của Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội chuyển về số 1 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện nay, Thư viện đã được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị hiện đại; Đội ngũ cán bộ ngày lớn mạnh cả về lượng và về chất; Nguồn tư liệu ngày càng đa dạng, phong phú; Hệ thống quản lý tài liệu và bạn đọc, hệ thống mượn trả tài liệu, hệ thống tra cứu tài liệu, truy cập đọc tài liệu số được sử dụng trên phần mềm Ilib và hệ thống mã vạch.

2. Đội ngũ cán bộ:

Tổng số hiện nay có 11 cán bộ gồm 5 thạc sĩ, 6 cán bộ trình độ đại học.

IV. Quan hệ hợp tác:

Thư viện mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước, cụ thể:

- Hợp tác với Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương thông qua Thư viện Quốc gia Việt Nam.

- Thường xuyên hợp tác với Hội Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc.

- Hợp tác với các Nhà xuất bản, các Công ty phát hành như Nhà xuất bản Y học, Nhà xuất bản giáo dục đại học, Tổng hội Y Dược học...

- Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin với các thư viện cùng chuyên ngành như Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế, Thư viện Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin –Thư viện Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Thư viện Quốc gia Việt Nam...

V. Những thành tích khen thưởng được ghi nhận:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

- Bằng khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

- Bằng khen của Hội Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc.