24/05/2016

Thuốc giãn cơ: bằng chứng nghiên cứu và sử dụng trong gây mê hồi sức

Trình bày về cơ sở lý luận và đặc tính dược lí của thuốc giãn cơ. Sử dụng thuốc giãn cơ trong gây mê hồi sức. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc giãn cơ trong mổ. Sử dụng thuốc giãn cơ trong một số trường hợp đặc biệt. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho học tập, nghiên cứu và thực hành lâm sàng của các bác sĩ gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu cũng như các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến phẫu thuật.