24/05/2016

Ghép gan người lớn

Nội dung cuốn sách được giới thiệu có hệ thống, từ lịch sử ghép gan, các loại hình ghép gan, quy trình tuyển chọn người cho gan sống, người cho gan chết não, các kỹ thuật ghép gan đã được áp dụng tại bệnh viện cho đến những vấn đề cơ bản của ghép gan như kinh nghiệm sử dụng thuốc, giá trị và kinh nghiệm chẩn đoán,...