04/10/2021

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khối Y1 (Module S1.1 - Định hướng đầu khóa)

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khối Y1 (Module S1.1 -  Định hướng đầu khóa):

- Thời gian học tập: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 10/10/2021.

- Truy cập đường link: lms.hmu.edu.vn để xem video bài giảng: "Giới thiệu, hướng dẫn tra cứu tìm kiếm tài liệu Thư viện".

- Nội dung chi tiết lịch học xem tại đây:

https://hmu.edu.vn/news/tID7003_lich-sinh-hoat-dau-khoa-khoi-y1-nam-hoc-20212022.html