05/10/2021

THƯ VIỆN THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN THƯ VIỆN CỦA TÂN SINH VIÊN K119

Hiện nay tài khoản thư viện của các bạn sinh viên K119 đã được kích hoạt. Các bạn tân sinh viên có thể mượn tài liệu tại Phòng Giáo trình (Phòng 206) và truy cập đọc tài liệu số theo hướng dẫn trên website https://bitly.com.vn/j7tjxw

 

                                                                                                                                      THƯ VIỆN THÔNG BÁO