26/06/2023

GIỚI THIỆU CSDL CÔNG BỐ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ngày nay, sự trao đổi, truyền tải và phổ biến thông tin, tri thức trong giới học thuật được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, thông qua thuyết trình tại hội thảo, seminar, gặp gỡ trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại, email, xuất bản tạp chí khoa học hoặc sách chuyên khảo và phần nào đó là mạng xã hội. Trong đó, hình thức truyền đạt tri thức phổ biến nhất là thông qua các kênh công bố công khai được xã hội đánh giá, đó là xuất bản tạp chí khoa học, để đáp bắt kịp và đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng của học viên, sinh viên về nguồn tài liệu khoa học trong nước, Thư viện xin giới thiệu tới quý Thầy cô cùng bạn đọc nguồn cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học & Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu Khoa học & Công nghệ Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Bao gồm các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y dược, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

Nguồn tài liệu trên cơ sở dữ liệu này được cập nhật từ các tạp chí xuất bản trong nước. Hiện tại, cơ sở dữ liệu này có 340.000 công bố khoa học trong nước, trong đó đa số đã có kèm toàn văn.

Bạn đọc có thể truy cập toàn văn miễn phí cơ sở dữ liệu này tại địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN