TIN TỨC SỰ KIỆN

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Sứ mệnh - Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Trường Đại học Y Hà Nội luôn là một trong những trường đại học y tế hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam với bề dày lịch sử. Với nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý cho các cá nhân và tập thể

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH Y – THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI