Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 14.497 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.555 đầu sách, 7.869 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 4.942 đầu, 5.321 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 14.173 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 372 đầu, 29.944 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 464 đầu.

- Luận văn số hóa: 2956 quyển.

- Bài trích số hóa: 599 bài.

- Sách điện tử số hóa: 316 quyển.

- Sách số hóa: 74 đầu sách.