Lịch làm việc

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
- Buổi tối từ 18h đến 22h

STT Tên Phòng Làm Việc Nghỉ
1 Phòng máy tính Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
2 Phòng đọc  Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
3 Phòng biên mục Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
4 Phòng giáo trình Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật