Phòng Giáo trình

Thư viện Đại học Y Hà Nội hiện có hàng nghìn bản giáo trình, lượng sinh viên trong toàn trường khá đông do đó việc hiểu rõ quy trình mượn/trả giáo trình sẽ tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả lao động cho cả sinh viên và cán bộ Thư viện.

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định tại phòng 206 - tầng 2.

1. Quy định chung:

- Sách giáo trình được phục vụ tại phòng Giáo trình.

- Bạn đọc chỉ được phục vụ khi có thẻ sinh viên và học viên (thẻ còn thời hạn sử dụng, không còn nợ sách quá hạn…).

- Trước khi mượn sách, bạn đọc khi nhập học cần lên Thư viện tại phòng 201 để tích hợp các thông tin cá nhân vào phần mềm quản lý thư viện trong Module quản lý bạn đọc. Qui trình nhập thẻ này chỉ thực hiện duy nhất một lần trong suốt quá trình học.

- Nên xem trước bảng Môn học - Giáo trình để lựa chọn giáo trình nhanh và phù hợp.

- Tài liệu trong Phòng mượn giáo trình được tổ chức mượn/trả bán tự động với sự trợ giúp của cán bộ thư viện.

- Thời hạn cho một lần mượn giáo trình tối đa là 1 học kỳ (4 tháng). Trong khoảng thời gian đó, bạn đọc có thể trả sách bất kỳ khi nào không cần dùng đến nữa.

- Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn bảo quản giáo trình trong thời gian sử dụng. Nếu làm mất phải bồi thường cuốn sách mới. Nếu làm rách sách, mất trang, viết vẽ làm bẩn sách… sẽ bị phạt theo quy định.

- Hết thời hạn giữ sách bạn đọc sẽ đến thư viện trả sách. Nếu sách mượn bị quá hạn dưới 30 ngày thì cán bộ Thư viện sẽ có hình thức nhắc nhở. Nếu quá hạn trên 30 ngày thì bạn đọc sẽ không được mượn sách của kỳ học tiếp theo. Nếu tiếp tục không trả tài liệu, cuối năm học Thư viện sẽ thông báo cho phòng Công tác học sinh sinh viên để cùng phối hợp xử lý theo qui định.

- Bạn đọc có thể tự mang sách đến trả hoặc nhờ người khác trả hộ.  

2. Mượn, trả sách giáo trình:

- Bạn đọc mượn giáo trình trong Phòng mượn giáo trình sẽ được ghi mượn bởi cán bộ thư viện thông qua hệ thống mã vạch.

- Tại quầy thủ thư, bạn đọc xếp hàng chờ tới lượt được phục vụ, xuất trình thẻ cho cán bộ thư viện.

- Bạn đọc nên ghi danh sách sách cần mượn hoặc để sách tại quầy khi đến trả theo đúng quy định để cán bộ thư viện thực hiện thủ tục cho mượn và trả sách.

- Phải quan sát quá trình ghi mượn, trả trên màn hình để biết thông tin về từng cuốn sách mình đã mượn, trả.

- Bạn đọc phải kiểm tra về số lượng, tình trạng sách, tem nhãn, mã vạch dán trên bìa sách... trước khi ra khỏi phòng.

- Mã mượn trả đã được mã hóa thành mã vạch và lưu lại trong phần mềm quản trị thư viện. Trường hợp bạn đọc cầm nhầm sách của người khác đến ghi trả, phần mềm sẽ báo sách của người khác và bạn đọc phải tự đổi để tìm đúng mã cuốn sách của mình đã mượn và trả cho Thư viện.

- Khu vực mượn, trả sách được giám sát bằng hệ thống camera 24/7.