DỊch vụ truy cập CSDL trực tuyến

Đây là dịch vụ cung cấp mã số cho bạn đọc truy cập truy cập từ xa đến nguồn CSDL nội sinh của Thư viện.

1. Đối tượng: Sinh viên, học viên, cán bộ Nhà trường.

2. Đăng ký dịch vụ: 

- Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại Thư viện

- Cách 2: Đăng ký qua email.

3. Quy trình đối với bạn đọc đăng ký qua email:

- Điền thông tin vào mẫu

/Upload/files/Form%20%c4%91%c4%83ng%20k%c3%bd%20c%e1%ba%a5p%20quy%e1%bb%81n%20truy%20c%e1%ba%adp.xlsx

- Gửi thông tin kèm ảnh thẻ sinh viên, học viên, cán bộ đến địa chỉ mail thuviendhy@hmu.edu.vn

- Thư viện sẽ gửi thông báo Account và Passwword qua email đăng ký.