Quá trình phát triển Thư viện

I. Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3 Khu Ký túc xá 15 tầng, trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

II. Lãnh đạo Thư viện:

     ThS. Phi Thị Lệ Hằng: Trưởng phòng.

     ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Phó Trưởng phòng.

III. Lịch sử phát triển:

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Thư viện trường Đại học Y Hà Nội trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội. Trải qua 115 năm hoạt động, thư viện đã từng bước xây dựng và phát triển vững chắc để thực hiện chiến lược chung của Đại học Y Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và là địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

Thư viện trường Đại học Y Hà Nội trước đó là Đại học Y-Dược khoa Việt Nam. Nhiệm vụ chính là phục vụ đào tạo bác sĩ, dược sĩ và các chuyên gia cao cấp về y học, dược học cho nền y tế Việt Nam và Đông Dương. Địa điểm ban đầu là ở số nhà 13 phố Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Năm 1962 Thư viện trường Đại học Y Hà Nội bị chia tách ra làm hai. Phần lớn cơ sở vật chất và nhân lực chuyển sang Thư viện Y học Trung ương nay là Viện Thông tin Y học Trung ương do Bộ Y tế quản lý. Phần còn lại là Thư viện Đại học Y Hà Nội do trường Đại học Y Hà Nội quản lý.

Năm 1980 cơ sở chính của Thư viện trường Đại học Y Hà Nội chuyển về số 1 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tới nay Thư viện đã có rất nhiều đổi mới, đàu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh cả về lượng và về chất; nguồn tư liệu ngày càng đa dạng, phong phú; hệ thống tra cứu điện tử sử dụng phần mềm ILib.

2. Đội ngũ cán bộ:

Tổng số hiện nay có 11 cán bộ gồm 4 thạc sĩ, 7 cán bộ trình độ đại học.

IV. Quan hệ hợp tác:

Thư viện mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước, Cụ thể:

- Hợp tác với Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương thông qua Thư viện Quốc gia Việt Nam.

- Thường xuyên hợp tác với Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc.

- Các Nhà xuất bản, các Công ty phát hành như Nhà xuất bản Y học, Nhà xuất bản giáo dục đại học, Tổng hội Y Dược học...

- Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin với các thư viện cùng chuyên ngành như Thư viện Y Dược Huế, Thư viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm thông tin y dược học cổ truyền Việt Nam, Thư viện Đại học y dược Thái Bình, Thư viện Quốc gia Việt Nam...

V. Những thành tích khen thưởng được ghi nhận:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

- Bằng khen của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế.