Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

- Cung cấp thông tin theo nhu cầu của người đọc.

- Cung cấp thông tin qua bưu điện.

- Trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thông tin thư viện.

- Số hóa các loại hình tài liệu (Văn bản, tài liệu của các cơ quan lưu trữ).

- In ấn, photocopy tài liệu.

*Liên hệ: Thư viện - Điện thoại: 04.38523798 (ext. 160 - 163, 168, 173).

Địa chỉ: Khu ký túc xá 15 tầng - Số 01 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.