Nhiều hoạt động sôi nổi nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

(17/04/2021 08:42:07)

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trên cả nước sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

MERRY CHRISTMAS 2020

(06/04/2021 02:35:45)