11/10/2017

Thư viện trường Đại học Y Hà nội mở rộng liên kết với các Thư viện bạn

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học của nhà trường, Thư viện trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện liên kết với các Thư viện Y Dược trong nước. Từ năm 2015 Thư viện của nhà trường đã liên kết với Thư viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016 Thư viện đã liên kết với Trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Y Dược Huế. Việc mở rộng liên kết với các thư viện bạn nhằm chia sẻ thông tin, tài liệu tham khảo, sách báo hiện có tại các thư viện.

Hoạt động liên kết giữa các Thư viện bạn là cách chia sẻ tài nguyên thông tin của các thư viện một cách hiệu quả, hỗ trợ cho việc bổ sung cơ sở dữ liệu tại Thư viện, bổ sung nhiều tài liệu tham khảo có giá trị cho độc giả. Ngoài ra các cán bộ thư viện còn có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ thư viện để phục vụ bạn đọc được tốt hơn.

/Upload/files/Hop%20tac%20voi%20Y%20duoc%20Hue.pdf

/Upload/files/Thoa%20thuan%20hop%20tac.pdf