24/05/2016

Các kỹ thuật xâm nhập trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp

Sách trình bày kỹ thuật nội soi phế quản; nội soi lồng ngực, trung thất và kỹ thuật sinh thiết phổi, trung thất qua thành ngực. Bên cạnh đó tài liệu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, trung thất  và một số kỹ thuật khác như mở khí quản, dẫn lưu lồng ngực.