30/11/2016

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội nhận Giấy khen của Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc

Sáng ngày 30/11/2016, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham gia Đại hội Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc được tổ chức tại Trung tâm thông tin-Thư viện Đại học Xây dựng.

Đại hội đã tổng kết đánh giá lại các kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ V và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Với vai trò là thành viên của Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc, Thư viện Đại học Y Hà Nội đã tham gia các hoạt động của Liên chi hội hết sức sôi nổi và có những đóng góp tích cực trong sự phát triển của Liên chi hội nói riêng và của ngành Thông tin Thư viện nói chung. Với những thành tích nổi bật đó, Thư viện Đại học Y Hà Nội đã vinh dự được nhận Giấy khen của Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc.