16/06/2017

Thư viện trường Đại học Y Hà Nội tham gia Hội nghị lần thứ XV Liên hợp Thư viện Việt nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 16/6/2017, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia Hội nghị lần thứ XV của Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ được tổ chức tại Đà Lạt. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 16-17/6/2017.

Tham gia Hội nghị có TS.Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; TS.Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng với các đại diện của các cơ quan quản lý và hơn 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest và các CSDL chia sẻ dùng chung của Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

  • Trình bày và thảo luận về Đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
  • Thảo luận về định hướng hoạt động của Liên hợp Thư viện trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và phát triển bền vững Liên hợp.
  • Giới thiệu một số dịch vụ tài liệu điện tử mới về KH&CN của các nhà cung cấp quốc tế.