08/08/2017

Đại hội Chi bộ Thư viện

Ngày 8/8/2017, Chi bộ Thư viện đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Dụng-Đại diện Đảng ủy nhà trường, đại diện tổ công đoàn Thư viện, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung-Bí thư Chi bộ đã đọc báo cáo “ Tổng kết  nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2020”. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 với 100% số phiếu tán thành:

  • Đ/c. Phi Thị Lê Hằng – Bí thư Chi bộ
  • Đ/c. Vũ Thị Minh Thư – Phó Bí thư Chi bộ.