28/08/2017

Thư viện sinh hoạt đầu khóa với tân sinh viên 2017

Thực hiện kế hoạch của Ban Giám hiệu và phòng Công tác Chính trị học sinh sinh viên, chiều ngày 25 và 26/8/2017 Thư viện đã tham gia sinh hoạt đầu khóa với tân sinh viên tại Hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội và trực tuyến với sinh viên tại phân hiệu Thanh Hóa. Tại buổi giao lưu, ThS. Phi Thị Lê Hằng –Trưởng Thư viện đã giới thiệu chung về Thư viện, cách tra cứu tài liệu trên phần mềm quản lý của thư viện, trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên khi đến thư viện. Buổi sinh hoạt đầu khóa giữa Thư viện và tân sinh viên đã diễn ra tốt đẹp.