17/10/2017

THÔNG BÁO

          Kính gửi Các lớp sinh viên thuộc khối Y1

Để nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời để quản lý độc giả trong việc mượn, trả tài liệu, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội thông báo cho tất cả các lớp sinh viên Y1 đến Thư viện để nhập mã sinh viên vào phần mềm quản lý thư viện.

Địa điểm: Bộ phận Biên mục, phòng 203 Tòa nhà Ký túc xá 15 tầng.

                                                                                                                                                        THƯ VIỆN KÍNH BÁO