05/04/2018 10:21:48

Thư viện đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại “Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động” năm học 2017-2018 được tổ chức tại Hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội. Thư viện đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế “ Đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường”.