05/04/2018 10:50:10

Thư viện trường ĐHYHN tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

Ngày 16/10/2017, Thư viện trường Đại học Y  Hà Nội đã tiếp nhận sách 205 cuốn sách tiếng Anh thuộc các  chuyên ngành Y học do Quỹ Châu Á trao tặng. Đây là số sách nằm trong chuyến sách mới nhất vừa được gửi về từ Hoa Kỳ vào tháng 09/2017 và được Thư viện Quốc gia phối hợp với Quỹ Châu Á lựa chọn và phân chia đến hơn 100 Thư viện tại Việt Nam. 

/Upload/files/Thu%20vien%20tiep%20nhan%20sach%20Quy%20Chau%20A.pdf