07/11/2017

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham gia hội thảo khoa học “Dịch vụ thông tin - thư viện trong xã hội hiện đại”

Ngày 07/11/2017, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “ Dịch vụ thông tin-thư viện trong xã hội hiện đại”. Hội thảo có sự tham dự đặc biệt của TS.Vũ Dương Thúy Ngà-Vụ trưởng vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS.Nguyễn Huy Chương-Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các trường đại học phía Bắc; cùng các chuyên gia, các lãnh đạo của các trung tâm Thông tin-Thư viện.

Xoay quanh chủ đề phát triển dịch vụ thông tin-thư viện trong xã hội hiện đại ở Việt Nam, các báo cáo, tham luận được trình bày tại Hội thảo đề cập đến thực trạng và đưa ra các giải pháp đổi mới hoạt động dịch vụ thông tin - thư viện, bổ sung nguồn lực thông tin, bảo quản và số hóa tài liệu, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, chia sẻ nguồn lực thông tin, xây dựng thư viện số và kết nối mạng lưới thư viện toàn cầu... Sau một buổi làm việc tích cực, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.