03/12/2019

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các đơn vị và Quý Thầy Cô

Sau thời gian phát động tặng, biếu tài liệu, tư liệu...cho Thư viện của thầy Hiệu trưởng đến các đơn vị, cá nhân trong toàn trường, Thư viện đã nhận được rất nhiều tài liệu, tư liệu quý do các Quý Thầy Cô, các đơn vị trong trường gửi tặng̣ (Danh mục tài liệu trong phần danh mục sách mới).

Những tài liệu này vô cùng hữu ích cho bạn đọc trong công tác học tập và nghiên cứu.

Thư viện rất mong tiếp tục nhận được những tài liệu, tư liệu quý báu từ các đơn vị và Quý Thầy Cô.

Xin trân trọng cảm ơn!