18/02/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO THƯ VIỆN

 THÔNG BÁO 

(về việc đề xuất bổ sung tài liệu tham khảo cho Thư viện)

Hằng năm theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Thư viện tổ chức khảo sát nhu cầu tham khảo của sinh viên, Cán bộ giảng dạy tại các khoa, bộ môn trong Trường để bổ sung tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của độc giả.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham khảo của các đối tượng độc giả, Thư viện tổ chức thu thập đề xuất bổ sung tài liệu trực tiếp tại Phòng Giáo trình (Phòng 206 - tầng 2) theo mẫu

/Upload/files/Danh%20m%e1%bb%a5c%20t%c3%a0i%20li%e1%bb%87u%20theo%20CTDT.xls.

Kính đề nghị quý độc giả có đề xuất bổ sung tài liệu mới phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu vui lòng điền đầy đủ thông tin của tài liệu và gởi phiếu yêu cầu trực tiếp cho cán bộ thư viện tại các quầy phục vụ hoặc qua email thutrang@hmu.edu.vn.

Thư viện rất mong nhận được nhiều đề xuất bổ sung tài liệu từ quý độc giả để Thư viện có cơ sở bổ sung, nâng cao chất lượng phục vụ cho độc giả.

Trân trọng thông báo./

                                                                                                                                             THƯ VIỆN