15/04/2020

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2967/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Từ đó, khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho trong thế hệ trẻ - yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Thư viện trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên truyền thông về thể lệ cuộc thi và mẫu đăng ký đến sinh viên Nhà trường tại đây: 

/Upload/files/Th%e1%bb%83%20l%e1%bb%87%20cu%e1%bb%99c%20thi%20%c4%91%e1%ba%a1i%20s%e1%bb%a9%20v%c4%83n%20h%c3%b3a%20%c4%91%e1%bb%8dc%202020.doc

/Upload/files/Form%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BA%A1i%20s%E1%BB%A9%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20%C4%91%E1%BB%8Dc%202020.docx