11/05/2021

Thông báo về việc thu hồi sách giáo trình

Thư viện xin thông báo đến toàn thể sinh viên từ Y1 đến Y6:

Nội dung: Sau khi  thi xong các môn học, các bạn sinh viên đến Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách giáo trình trước khi về nghỉ hè.

Địa điểm: Bộ phận Giáo trình - phòng 206 Thư viện

Thời gian:

1. Sinh viên Y1-Y3 và Y5: sau khi thi kết thúc môn học.

2. Sinh viên Y4 và Y6 tốt nghiệp năm 2021: Từ ngày 10/5/2021 đến 31/5/2021.

Lưu ý:

- Bạn  nào không trả sách, Thư viện sẽ không cho mượn sách giáo trình đầu năm học mới.

- Đối với Y4 và Y6 phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục trả sách trước khi ra trường thì mới đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp.

 

                                                                                                                       Trân trọng thông báo!