30/06/2021

THÔNG BÁO LỊCH PHỤC VỤ HÈ NĂM 2021

Theo thông báo của Nhà trường, lịch nghỉ hè của sinh viên từ ngày 05/7 - 02/8/2021:

- Thư viện không phục vụ ngoài giờ tại phòng Đọc (phòng 207) trong thời gian từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.

- Tất cả các bộ phận của Thư viện vẫn phục vụ bình thường trong giờ hành chính.

- Thư viện mở cửa lại phục vụ ngoài giờ từ ngày 02/8/2021.

 

                                                                                                                                          Thư viện kính báo!