05/10/2021

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham dự buổi Workshop: “GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0 VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN LIBERTY - ÚC”

Ngày 15/9/2021, Thư viện đã tham dự buổi Workshop: “GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0 VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN LIBERTY - ÚC”.

Liberty được nêu lên như là một trải nghiệm thư viện hiện đại thế hệ tiếp theo, được thiết kế để cải thiện hiệu suất và quản lý thư viện. Với giao diện rõ ràng và hiện đại, Liberty cho phép bạn đọc và nhân viên thư viện dễ dàng thành công trong việc tìm kiếm hoặc thao tác công việc. .
Liberty có các chức năng chính sau:
1.Truy cập chức năng nâng cao và đổi mới hàng đầu với chi phí hợp lý.
2.Nhận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn diện từ mạng lưới toàn cầu gồm các chuyên gia trong ngành, những người đã phát triển các giải pháp thư viện trong hơn ba mươi năm.
3.Quản lý nội dung kỹ thuật số và điều chỉnh chức năng của Liberty để đáp ứng nhu cầu hiện tại và phát triển của thư viện
4. Tự tin chuyển đổi với sự hỗ trợ của các chuyên gia tận tâm, những người đã thực hiện hàng nghìn chuyển đổi từ một loạt các hệ thống.