05/10/2021

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham dự buổi Hội thảo trực tuyến với chủ đề chính: "Quản Lý Dữ Liệu Khoa Học Công Nghệ tại Thư Viện Trường Đại Học”

          Ngày 02/10/2021, Thư viện đã tham dự buổi Webinar với chủ đề chính: "Quản Lý Dữ Liệu Khoa Học Công Nghệ tại Thư Viện Trường Đại Học” . Tham dự buổi Hội thảo có các diễn giả:

🔶ThS. Trần Thị Thúy Kiều - Đại học Nguyễn Tất Thành

🔶Trịnh Xuân Giang - Công ty IDT Vietnam

🔶ThS. Đỗ Văn Châu - Đại học RMIT

🔶ThS. Phan Ngọc Đông - Đại học Đà Lạt

🔶ThS. Nguyễn Thị Kim Tri - Đại học Việt Đức

         Tại buổi Hội thảo, các diễn giả và người nghe đã thảo luận một số vấn đề chính sau:

🎁 Một số vấn đề về xây dựng đề án CSDL khoa học công nghệ tại trường đại học

🎁Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học

🎁Phát triển tài nguyên thông tin số và các vấn đề liên quan

🎁Ứng dụng phần mềm DSpace-CRIS tại Trường Đại học Đà Lạt

🎁Dịch vụ học thuật đổi mới phục vụ mô hình Trường Đại học Nghiên cứu