17/10/2021

Hội nghị tập huấn

Ngày 14-15/10/2021, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số" do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 300 đại biểu tại hơn 150 điểm cầu khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số", Hội nghị tập trung vào các nội dung: Tổng quan Chuyển đổi số - Những nội dung cơ bản của Chuyển đổi số; Những vấn đề cơ bản trong Chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.

Hội nghị đã giúp cán bộ thư viện có nhận thức đầy đủ và có kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số trong lĩnh vực thư viện, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                 Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

                      ThS. Chu Minh Hoa - Phò Viện Trưởng Viện công nghệ

                  phần mềm Việt Nam trình bày về chuyên đề "Chuyển đổi số"

      TS. Nguyễn Văn Thiên - Khoa Thông tin Thư viện Đại học Văn hóa Hà Nội

                 trình bày chuyên đề "Xây dựng và quản trị Thư viện số"