21/10/2021

Giới thiệu Hội Thảo Webinar Nguồn cơ sở dữ liệu UPTODATE

Nhằm hồ trợ tất cả các thầy cô - y bác sĩ - dược sĩ - cán bộ y tế và sinh viên tối ưu hóa khi truy cập nguồn CSDL Hỗ Trợ Quyết Định Lâm Sàng UPTODATE trong thăm khám chữa bệnh - nghiên cứu khoa học hàng ngày: 

1. Trong webinar này, bạn sẽ được cung cấp những thông tin về:

- Giới thiệu và tổng quan về nguồn Cơ Sở Dữ Liệu UpToDate

- Các nguồn tài nguyên, công cụ và cập nhật lâm sàng về phòng và chống dịch COVID-19 hiện có sẵn

- Cách thức và quy trình để sử dụng UpToDate một cách hiệu quả

2. Đường link đăng ký tham dự Hội thảo:

https://register.gotowebinar.com/register/8628389330106411788

3. Thời gian tham dự Hội thảo: ngày 28 tháng 10 (2:00pm - 2:30pm)