31/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

Theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường

 Tết Dương lịch năm 2022 nghỉ từ ngày thứ 7 – Thứ 2 (01/01/2022 - 03/01/2022). Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 3 (04/1/2022)

                                                                                                                                                          Thư viện kính báo!