05/04/2022

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu điện tử GALE

Kính gửi: Các đơn vị, Quý Thầy Cô, các Anh chị Học viên, Sinh viên

Hiện nay công ty IDP đang cho dùng thử cơ sở dữ liệu GALE, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo về việc dùng thử CSDL GALE như sau:

Thời gian truy cập: bắt đầu từ ngày 05/4/2022 đến ngày 30/4/2022

Access URL:     https://link.gale.com/apps/menu?u=vnhmu

Access code:    genuine

Đánh giá: Sau thời gian dùng thử, Quý Thầy Cô, các Anh chị Học viên, Sinh viên vui lòng hoàn thiện phiếu khảo sát về CSDL này.

Link đánh giá trực tuyến: https://forms.gle/YvazqoREbQ5DHsqm6

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi tr