08/04/2022

Thư viện thông báo nghỉ ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

Theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường nghỉ ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2022 như sau:

Nghỉ ngày thứ 2 - 11/4/2022 (nghỉ bù ngày Giỗ tổ 10/3 Âm lịch tức ngày Chủ nhật 10/4/2022).

Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 3 (12/4/2022)

                                                                                                                                                                  Trân trọng!