28/04/2022

Thư viện thông báo nghỉ ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

Theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường nghỉ ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 như sau:

Nghỉ từ ngày thứ 7 (30/4/2022) đến ngày thứ 3 (03/5/2022).

Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 4 (04/5/2022).

                                                                                                                                                                  Trân trọng!