24/05/2022

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

💥Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục Sách Quỹ Châu Á mới về thư viện (Danh mục chi tiết ở file đính kèm).
👉Bạn đọc có thể xem tài liệu này tại Thư viện Tầng 2 (phòng 207) và Tầng 3 (phòng 320) hoặc truy cập để đọc online tại website: http://thuvien.hmu.edu.vn/
Trân trọng!

Dữ liệu đính kèm:

DM sách Quỹ Châu Á năm 2022.docx [14892 Kb]