19/09/2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỤC VỤ TỪ NGÀY 15/9/2022

Thư viện thông báo thời gian phục vụ như  sau:

- Phòng Đọc (P.207): Từ ngày 15/9/2022 nghỉ phục vụ do sửa chữa.

- Phòng Đọc đa phương tiện (P.320) thời gian phục vụ như sau:

+ Thứ 2 đến Thứ 6: Buổi sáng từ 7h30 - 11h30

                                Buổi chiều từ 13h30 - 22h00

+ Thứ 7: Buổi sáng từ 7h30 - 11h30

               Buổi chiều từ 13h30 - 17h

- Phòng Giáo trình phục vụ bình thường.

                                                                                                                                  Trân trọng thông báo!