07/11/2022

Tham gia hội thảo

Ngày 04/11/2022, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham gia hội thảo "Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học" do Cục Cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Đồng chí Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thảo. Mục đích của Thông tư đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học tăng cường hiệu quả hoạt động trao đổi, chia sẻ tài nguyên thông tin và đồng bộ hóa hệ thống Thư viện cơ sở giáo dục đại học. Xác định định mức dự toán để lập dự trù đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp cơ sở giáo dục đại học đã có. Xác định mức độ đạt tiêu chuẩn thư viện để kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học.