22/11/2022

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS MEDICINE CỦA MCGRAW-HILL

Hiện nay nhà xuất bản McGraw-Hill và Công ty CDIMEX là đại diện phân phối tại Việt Nam có chương trình hỗ trợ dùng thử Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y khoa “Access Medicine“ của McGraw-Hill cho các trường khối ngành Y.  Thư viện trân trọng thông báo về việc dùng thử CSDL  “Access Medicine“  như sau:

- Thời gian truy cập: Bắt đầu từ ngày 22/11/2022 đến ngày 17/12/2022

- Access URL: https://accessmedicine.mhmedical.com/

- Hướng dẫn truy cập: https://nsufl.libguides.com/c.php?g=570767&p=3934355

Lưu ý: Tài khoản này chỉ áp dụng đối với các thiết bị sử dụng trình duyệt web trong phạm vi mạng LAN của Nhà trường.

Sau thời gian dùng thử nếu có nhu cầu sử dụng tiếp CSDL này, Quý Thầy/Cô vui lòng hoàn thiện khảo sát theo link sau để Thư viện tổng hợp: https://forms.gle/x9pyMvRRYJgJvX6o6

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập CSDL đề nghị liên hệ:

CN. Nguyễn Thu Trang - SĐT 0904223803

Email: thuviendhy@hmu.edu.vn

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Dữ liệu đính kèm:

ACCESS OF MEDICAL . CDIMEX. BẢN TV.pdf [335548 Kb]